Načítání obsahu...
Reference

Měření produktivity a optimalizace oddělení Metrologie a zkušebny

Útvar Metrologie a zkušebny je specializovaným útvarem, jehož služby jsou nezbytné pro správný provoz a údržbu energetických zařízení, ochranných pomůcek a měřících přístrojů. Základem pro zpracování projektu bylo fyzické měření výkonů zkušeben a kalibračních laboratoří. Za největší přínosy pro klienta lze označit: objektivní a strukturované plánování kapacit technik, plánování nákladů a struktury výkonů, sjednocení a standardizace postupů, posouzení ekonomické výhodnosti případného outsourcingu.

Další články v kategorii

Zvyšování produktivity při přestavbách lisovacích strojů

Zvyšování produktivity při přestavbách lisovacích strojů

Cíl: rychlejší přestavby, úspora nákladů, větší využití strojů. Firma procházela vnitřní restrukturalizací „za pochodu“ a potřebovala zamýšlená opatření nezávisle konzultovat. Analytická část projektu se tedy zaměřila na měření výkonnosti pracovníků, využití pracovního času v době přestaveb strojů, strukturu vykonávaných činností a určení jejich časové náročnosti a identifikaci potenciálu rezerv ve využití lidských i technických zdrojů.
Zvyšování produktivity při přestavbách lisovacích strojů
Projekt měření produktivity, sloučení a reorganizace údržby

Projekt měření produktivity, sloučení a reorganizace údržby

V oblasti dělnických pozic se podařilo, na základě analýzy dat ze současného IS a časových snímků vybraných činností, nadefinovat základní strukturu vykonávaných údržbářských aktivit a určit potřebné kapacity na prováděnou preventivní údržbu.
Projekt měření produktivity, sloučení a reorganizace údržby