Načítání obsahu...
Reference

Projekt měření produktivity, sloučení a reorganizace údržby

Prvotním krokem projektu bylo identifikovat vykonávané činnosti a jejich výstupy a to jak v oblasti dělnických profesí, tak i v oblasti TH pracovníků. V oblasti dělnických pozic se podařilo, na základě analýzy dat ze současného IS a časových snímků vybraných činností, nadefinovat základní strukturu vykonávaných údržbářských aktivit a určit potřebné kapacity na prováděnou preventivní údržbu. Řešením v této oblasti je proměření časově významných činností preventivní údržby a zároveň i redefinice těchto činností, tj. sloučení postupů, nastavení objektivních cyklů, vydefinování shodných lokalit apod.

Další články v kategorii

Zvyšování produktivity při přestavbách lisovacích strojů

Zvyšování produktivity při přestavbách lisovacích strojů

Cíl: rychlejší přestavby, úspora nákladů, větší využití strojů. Firma procházela vnitřní restrukturalizací „za pochodu“ a potřebovala zamýšlená opatření nezávisle konzultovat. Analytická část projektu se tedy zaměřila na měření výkonnosti pracovníků, využití pracovního času v době přestaveb strojů, strukturu vykonávaných činností a určení jejich časové náročnosti a identifikaci potenciálu rezerv ve využití lidských i technických zdrojů.
Zvyšování produktivity při přestavbách lisovacích strojů
Měření produktivity a optimalizace oddělení Metrologie a zkušebny

Měření produktivity a optimalizace oddělení Metrologie a zkušebny

Útvar Metrologie a zkušebny je specializovaným útvarem, jehož služby jsou nezbytné pro správný provoz a údržbu energetických zařízení, ochranných pomůcek a měřících přístrojů. Základem pro zpracování projektu bylo fyzické měření výkonů zkušeben a kalibračních laboratoří.
Měření produktivity a optimalizace oddělení Metrologie a zkušebny