Načítání obsahu...
Reference

Zvyšování produktivity při přestavbách lisovacích strojů

Jedním z hlavních důvodů realizace projektu, bylo skokové navýšení výroby a s tím související zvýšení počtu přestaveb u jednotlivých strojů (cíl: rychlejší přestavby, úspora nákladů, větší využití strojů). Firma procházela vnitřní restrukturalizací „za pochodu“ a potřebovala zamýšlená opatření nezávisle konzultovat. Analytická část projektu se tedy zaměřila na měření výkonnosti pracovníků, využití pracovního času v době přestaveb strojů, strukturu vykonávaných činností a určení jejich časové náročnosti a identifikaci potenciálu rezerv ve využití lidských i technických zdrojů. Implementované změny u klienta měly za následek skokové snížení nákladů a času u přestaveb strojů a výrazným způsobem napomohly změnit pružnost výroby a využití strojů.

Další články v kategorii

Měření produktivity a optimalizace oddělení Metrologie a zkušebny

Měření produktivity a optimalizace oddělení Metrologie a zkušebny

Útvar Metrologie a zkušebny je specializovaným útvarem, jehož služby jsou nezbytné pro správný provoz a údržbu energetických zařízení, ochranných pomůcek a měřících přístrojů. Základem pro zpracování projektu bylo fyzické měření výkonů zkušeben a kalibračních laboratoří.
Měření produktivity a optimalizace oddělení Metrologie a zkušebny
Projekt měření produktivity, sloučení a reorganizace údržby

Projekt měření produktivity, sloučení a reorganizace údržby

V oblasti dělnických pozic se podařilo, na základě analýzy dat ze současného IS a časových snímků vybraných činností, nadefinovat základní strukturu vykonávaných údržbářských aktivit a určit potřebné kapacity na prováděnou preventivní údržbu.
Projekt měření produktivity, sloučení a reorganizace údržby