Zvýšení produktivity výroby

 • Řízení produktivity a motivace výrobních týmů - ŘÍP
 • Objektivizace časových norem
 • Optimální počet RD pracovníků
 • Eliminace neproduktivních činností LEAN
 • Management zlepšování
 • SW Produktivita VÝROBY

Zvýšení produktivity THP

 • Měření produktivity a určení potřebného počtu THP
 • Identifikace neproduktivních činností a jejich optimalizace
 • Optimalizace klíčových procesů a rozšíření úzkých míst
 • Maximalizace činností s vysokou hodnotou
 • Řízení produktivity + stanovení KPI a jejich cílů
 • SW Produktivita THP

Snížení nákladů na nákup materiálu
a služeb

 • ABC analýza komodit
 • Realizace výběrových řízení
 • KPI a motivace nákupu
 • Optimalizace procesu nákupu
 • SW reverzní aukční systém

Zvýšení produktivity Strojů a Údržby

 • Zkrácení doby přestaveb - SMED
 • Řízení produktivity údržby
 • Motivace obsluh a údržby na zvýšení produktivity strojů
 • Vizualizace OEE (CUZ)
 • Zavádění autonomní údržby - principy TPM